Skip links

KLIKNIJ I SPRAWDŹ NASZE WYJĄTKOWE OFERTY:

Administratorem Danych Osobowych jest Ford Polska Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, tel.: (+22) 522 27 27.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy,
KRS 0000026050, NIP 526-00-19-312, Kapitał zakładowy: 50 002 zł.

Otrzymałeś/aś tę korespondencję na podstawie uzyskanej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych.
Uwaga! Powyższa wiadomość wygenerowana automatycznie, prosimy na nią nie odpowiadać

Polityka Prywatności

Jeżeli nie chcesz otrzymywać więcej informacji marketingowych wysyłanych
przez Ford Polska, napisz na adres: kontakty@ford.com